Heeft iemand ervaring met deze geluidboxen, te gebruiken in een 8 persoon coverband. Zijn er ook testen van deze boxen bekend en waar kan ik die krijgen. Zijn deze boxen vergelijkbaar met JBL-systemen?