Hier een (zo kort mogelijk) verhaal over wanneer je als licht/geluidman of drive-in met de omzetbelasting (BTW) te maken krijgt. Als iemand nog vragen heeft hoor ik het wel weer.

Je krijgt te maken met de BTW als je ondernemer voor de BTW bent. Dat zijn personen (eenmanszaak), vof's, BV's, stichtingen etc. die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefenen: een organisatie van kapitaal en arbeid die duurzaam aan het economisch verkeer deelneemt.

Aan deze eisen voldoe je al heel gauw. Een geluidsman die zelfstandig (niet in loondienst) de techniek bij bands regelt is zonder meer BTW-plichtig, een drive-in show ook al heel gauw, mits er geregeld prestaties worden verricht en niet alleen in besloten kring. In tegenstelling tot de inkomstenbelasting is het voor de BTW niet nodig dat je winst beoogt of maakt. Je bent dus al eerder ondernemer voor de BTW dan voor de inkomstenbelasting.

Als je ondernemer bent voor de BTW moet je je melden bij de belastingdienst. Je krijgt dan een BTW-nummer en aangiftebiljetten per maand, kwartaal of jaar, afhankelijk van hoeveel BTW je moet betalen. Aan je afnemers breng je 17,5% BTW in rekening. Deze vermeld je op je aangifte, de BTW die je zelf hebt betaald aan leveranciers etc. (als je apparatuur hebt gekocht, een bus hebt gehuurd, kortom alle zakelijke uitgaven) trek je daarvan af (dat heet voorbelasting). Het verschil tussen de te betalen BTW en de voorbelasting betaal je aan de belastingdienst. Als het te betalen bedrag op jaarbasis niet boven bepaalde bedragen komt hoef je niets of maar een deel te betalen van wat eigenlijk zou moeten (kleine ondernemersregeling). Als je voorbelasting meer is dan de te betalen BTW krijg je het verschil van de belastingdienst terug.

Waarschijnlijk zit de fiscus niet te wachten op stromen kleine drive-in showtjes en is het geen probleem wanneer je een paar keer per jaar voor f 300 optreedt je je niet meldt. Maar weigeren kunnen ze je ook niet.

Als je van plan bent veel te investeren en BTW terugverwacht (je hebt veel voorbelasting) is het ondernemerschap voor de BTW zelfs voordelig. Nadeel is dat je voor klanten die zelf geen recht hebben op het terugvragen van voorbelasting (particulieren, de meeste scholen) 17,5% duurder wordt. Hoewel, omdat je de BTW van je aankopen etc. kan terugvragen word je weer goedkoper.

Tenslotte: er gelden voor de BTW verschillende vrijstellingen en tarieven. De verhuur- en andere diensten waar we het hier over hebben zijn niet vrijgesteld en vallen onder het 17,5%-tarief. Vanaf 1-1-2001 stijgt dat naar 19%.

Groeten, Victor Noordland