Voor de voorbereidingen van onze discobeurs in oktober 2000 willen we graag weten welke bladen een DJ c.q. disoctheekeigenaar graag leest. Op die manier kunnen we in de betreffende bladen advertenties plaatsen. Nightlife Magazine en Slam hebben we al, maar er zijn er vast meer. Reageer hier of stuur een e-mail.