Beste Michel,

Dit zijn heel wat vragen, maar we gaan ze proberen te beantwoorden...

- Hoe kijkt men tegen (zelf)bouw aan?

Natuurlijk zijn er(veel)mensen, die denken dat ze door een set van een fabrikant te kopen, meteen naast de naam, ook een fantastisch geluid binnen halen.
Als je tegenover een leek of een beterweter begint over
Zelfbouw, dan wordt dit bij voorbaat afgekeurd. Gelukkig zijn er ook mensen die wel weten waar ze over praten en deze beseffen dan ook dat een
beetje ervaren zelfbouwer (door te DOEN), een heel behoorlijke set kan produceren, geheel naar eigen smaak en wens, voor veel minder geld. En vaak niet veel slechter of soms beter als de fabrieksontwerpen.

- Zijn er enthousiaste zelfbouwers? Zo ja, wat wordt er gebouwd?

Enthousiastme is één van de vereiste voor een zelfbouwer, geen spirit, geen set.

De laatste jaren is het aantal
DHZ-luidsprekerbouwers sterk gestegen. Men bouwt veel home
audio in mooi designs voor thuis, maar ook volop PA.

Vrijwel alle bouwers hebben wel een technische achtergrond
(vaak electrotechnisch)of intresse.

De ene is kunstiger dan de ander in het bouwen, dat is juist leuk.

Veel gebouwd worden: closed, vented, reflex en bandpassboxen, minder gebouwd worden de w-bin's, manifolds,
folded horn typen. Dit omdat dit erg veel kennis en gereedschappen vergt.

Wordt er zelf ontworpen of worden er ontwerpen nagebouwd? Zo ja welke?

Vaak worden in het begin van de bouw-ervaring boxen nagebouwd. Des te meer ervaring, des te meer inbreng van de maker in het ontwerp.
Maar, andersom kun je ook met veel ervaring een bestaande set nabouwen, voor veel goedkoper met verbeteringen cq. aanpassingen t.o.v. het orgineel. Wij (NKT Sound Systems) hebben dit jaar bijvoorbeeld een afgeleide van de Stage Accompany Performer set gebouwd, echter met 1kW meer vermogen en 4 dB hoger rendement!! Dit echter wel met geavanceerde (meet en reken)apparaten, maar ook zeker met gevoel en geduld (we zijn er ong. 1,5 jaar mee aan de slag geweest...).

- Zijn er (specifieke) problemen te verwachten bij het zelf bouwen en/of ontwerpen?

Een aantal problemen kunnen zich voordoen:

* Het vergt veel tijd, waardoor ook geld.

* Je kunt niet altijd aan materialen komen die fabrikanten wel gebruiken.

* Je kans op een goed berekende kast is kleiner.

* Het is veel passen en meten, houd rekening met je medemens!

* Vergt veel kennis en kundigheid, gebruik alleen de beste materialen...op den duur goedkoper (echt!).

* Je kunt de parameters verkeerd gebruiken of interpreteren. De Thiele-Small parameters hoeven niet persé te kloppen !! Reken/
meet deze T-S parameters indien mogelijk altijd na.

* Vooral in het begin zal het resultaat lang niet bevredigend zijn.

* en ga zo maar door...

- Welke merken (en type) speakers zijn aan te bevelen?

RCF speakers;
gebruikt door o.a. EAW

Eminence - Vooral de PRO series uit de nwe 1998 lijn.
hoog rendement,super kwaliteit/prijs verhouding!
gebruikt door o.a. Community,
Marshall.

Beyma speakers

- Hoe wordt er gefilterd? 2-, 3-weg? Aktief / passief ? crossover frequenties ? Orde van filtering? Filterkarakteristiek (Butterworth, Bessel, L-R)?

Dit loopt uiteen per bouw opdracht, vaak gebruikt men aktieve filtering bij grote PA sets. De orde en uitvoering zijn afhankelijk van het ontwerp en doeleinde van de set...

- Wordt er aandacht besteed aan impedantie, frequentie, fase (en eventuele correcties hiervan)? Hoe ?

Tuurlijk, men probeert de set een zo vlak (linair)mogelijk
frequentiebereik te bewerkstelliggen. Idem voor
impedantiewerking, streven naar hoog rendement, fasedraaiingen cq. verlopen enz. Dit wordt tijdens de bouw constant gemeten en gecorrigeerd teneinde een perfect resultaat te krijgen.

Veel gebruikt worden:
osciloscoop, frequentiemeter,
meetmicrofoon, multimeter en natuurlijk je eigen gehoor!

- Wat zijn de voor- en/of nadelen van zelfbouwen ?

Dit ligt heel persoonlijk, de meest genoemde voordelen zijn:

- goedkoop
- nuttige tijdsbesteding
- zeer leerzaam
- naar eigen wen